єПідтримка (ex. 1000 гривень для вакцинованих)

Ungvar

Активный пользователь
Реєстрація
03.07.16
Місто
Ужгород
Телефон
Redmi Note 8T
ПОРЯДОК
надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”
1. Цей Порядок визначає розмір, умови та механізм надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”.

2. Отримувачем допомоги є фізична особа — громадянин України віком від 18 років, якому присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків, який має в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) сформований сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2, однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі — отримувач допомоги).

3. Допомога надається отримувачу допомоги за його бажанням одноразово у розмірі 1000 гривень (далі — допомога).

4. Допомога надається отримувачам допомоги виключно для придбання у безготівковій формі з використанням платіжних карток та/або їх реквізитів послуг у сферах культури, фізичної культури і спорту, здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, а також для придбання книжок у суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у зазначених сферах на території України, зареєстрованих відповідно до законодавства, та яким банком-еквайром встановлено код категорії продавця (Merchant Category Code, далі — МСС-код) з переліку, наведеного у додатку 1 (далі — суб’єкт господарювання).

5. Для отримання допомоги отримувачу допомоги необхідно:

установити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

обрати у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) послугу “єПідтримка”;

відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги (далі — поточний рахунок) в одному з банків України, з яким Мінцифри укладено відповідний договір інформаційної взаємодії (далі — банк), та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN) отримувача допомоги для виплати допомоги, інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія (Дія).

Після підтвердження наявної у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) інформації отримувачем допомоги інформація про нього потрапляє до Реєстру отримувачів допомоги в рамках Програми “єПідтримка”, який формується відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1272 “Деякі питання надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” (далі — Реєстр).

Обробка персональних даних отримувачів допомоги здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Отримувачу допомоги автоматично надходить повідомлення засобами мобільного додатка Порталу Дія (Дія) про результати обробки інформації для отримання допомоги.

Не підлягають включенню до Реєстру отримувачі допомоги, які повторно мають намір скористатися послугою “єПідтримка”, щодо яких відсутня інформація про незарахування допомоги за попередньою спробою.

6. Отримувач допомоги протягом чотирьох місяців з дня зарахування на поточний рахунок допомоги має право на власний розсуд обрати одну або кілька різних послуг або книжок, надання або реалізація яких здійснюється суб’єктами господарювання, зазначеними у пункті 4 цього Порядку, протягом строку дії поточного рахунка та в межах суми наданої допомоги та здійснити розрахунок за їх придбання, в тому числі через Інтернет.

Забороняється перерахунок отримувачами допомоги коштів з поточного рахунка на інші рахунки.

Поточний рахунок не підлягає поповненню.

Забороняється зняття готівки з поточного рахунка.

Забороняється закриття поточного рахунка банком за ініціативою отримувача допомоги.

7. Відкриття поточного рахунка здійснюється банком відповідно до законодавства та нормативно-правових актів Національного банку.

8. Поточний рахунок закривається банком (без заяви отримувача допомоги) через чотири місяці з дня зарахування допомоги.

У разі невикористання протягом чотирьох місяців з дати зарахування допомоги або використання допомоги не в повному обсязі протягом зазначеного періоду поточний рахунок закривається банком автоматично, а невикористані кошти протягом трьох операційних днів після завершення цього строку повертаються банком на рахунок для зарахувань коштів допомоги АТ “Ощадбанк”, відкритий на підставі договору про виплату допомоги в рамках Програми “єПідтримка”, що укладається між Мінекономіки та АТ “Ощадбанк” (далі — рахунок АТ “Ощадбанк”), з обов’язковим зазначенням реквізитів рахунка, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача допомоги та підстави повернення коштів.

АТ “Ощадбанк” протягом трьох операційних днів з дня повернення коштів на рахунок АТ “Ощадбанк” перераховує кошти на небюджетний рахунок Мінекономіки.

Послуги банку, пов’язані з відкриттям, закриттям та обслуговуванням поточного рахунка, а також емісії та обслуговування платіжних карток отримувача допомоги надаються безоплатно.

9. Мінцифри та технічний адміністратор Порталу Дія укладають договір інформаційної взаємодії з банком виключно за умови проходження ним успішного тестування на відповідність технічним вимогам до підключення банків та порядку надання банківської послуги, визначених технічним адміністратором Порталу Дія.

Тестування проводиться у порядку, визначеному технічним адміністратором Порталу Дія.

10. Зарахування допомоги на поточний рахунок отримувача допомоги, зазначений у Реєстрі, здійснюється банком, у якому відкрито такий рахунок, виключно за умови збігу інформації про номер рахунка та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Допомога, зарахована на поточний рахунок отримувача допомоги, у разі його смерті, набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим повертається банком на рахунок АТ “Ощадбанк”, який протягом трьох операційних днів з дня їх повернення перераховує кошти на небюджетний рахунок Мінекономіки.

Незараховані суми коштів отримувачам допомоги не пізніше ніж протягом трьох операційних днів після надходження коштів повертаються банком із зазначенням причин їх незарахування на рахунок АТ “Ощадбанк”, який протягом трьох операційних днів з дня їх повернення перераховує кошти на небюджетний рахунок Мінекономіки.

АТ “Ощадбанк” подає інформацію про прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача допомоги, номер поточного рахунка, причину незарахування або повернення коштів і дату повернення коштів.

Інформація подається Мінцифри з використанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи АТ “Ощадбанк” за допомогою програмно-технічних засобів Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України для подальшої її передачі Мінекономіки.

11. Плата за розрахунково-інформаційне обслуговування під час оброблення електронних розрахункових документів з надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” у системі електронних платежів Національного банку не справляється.

12. Банк, який обслуговує поточний рахунок отримувача допомоги, зобов’язаний забезпечити здійснення видаткових операцій з таких рахунків з використанням платіжних карток на користь виключно суб’єктів господарювання, МСС-код яких визначений у додатку 1.

Банк щоденно, крім вихідних та святкових днів, подає Мінцифри інформацію про суму витрачених отримувачем допомоги коштів у розрізі МСС-кодів за формою, визначеною у додатку 2.

Мінцифри не пізніше ніж протягом наступного робочого дня надає таку інформацію Мінекономіки.

13. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється відповідно до законодавства.

ПЕРЕЛІК
сфер діяльності та кодів категорії продавця (Merchant Category Code)
Сфера діяльності
Код
Культура
5942
7832
7922
7929
7991​
Пасажирські внутрішні перевезення залізничним та авіаційним транспортом
4112
4511​
Фізична культура і спорт
7941
7997​

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка” (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

3. Бюджетні кошти (далі — допомога) спрямовуються фізичним особам — громадянам України віком від 18 років, яким присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків, які мають в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) сформований сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі — отримувачі допомоги), відповідно до Порядку надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272 “Деякі питання надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”.

4. Для виплати отримувачам допомоги Мінекономіки відкриває в Казначействі небюджетний рахунок групи 35 (далі — небюджетний рахунок).

5. Казначейство забезпечує відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету та на підставі платіжного доручення Мінекономіки перераховує з реєстраційного рахунка загального фонду державного бюджету Мінекономіки суму, на яку відкрито асигнування, на небюджетний рахунок Мінекономіки.

6. Мінцифри щоденно, крім святкових та вихідних днів, шляхом інформаційної взаємодії подає Мінекономіки Реєстр отримувачів допомоги в рамках Програми “єПідтримка”, сформований засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) з накладеною кваліфікованою електронною печаткою технічного адміністратора Порталу Дія (далі — Реєстр), за формою, наведеною у додатку 1.

7. Допомога отримувачам допомоги надається через АТ “Ощадбанк”.

Мінекономіки не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання Реєстру надає його з накладеною кваліфікованою електронною печаткою Мінекономіки АТ “Ощадбанк” за допомогою програмно-технічних засобів Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України, який є технічним адміністратором Програми “еПідтримка”.

З метою взаємодії між Мінцифри, Мінекономіки, Пенсійним фондом України, АТ “Ощадбанк” та технічним адміністратором Порталу Дія укладається договір про інформаційну взаємодію, яким регулюються питання щодо механізму та каналів інформаційного обміну (далі — договір).

Допомога отримувачам допомоги надається виключно для придбання у безготівковій формі послуг у сферах культури, фізичної культури і спорту, здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, а також для придбання книжок у суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у зазначених сферах на території України, зареєстрованих відповідно до законодавства.

8. Мінекономіки надає в Казначейство подання на перерахування коштів для виплати отримувачам допомоги, сформоване на підставі Реєстру, за формою, наведеною у додатку 2, та платіжне доручення на перерахування коштів для надання отримувачам допомоги з небюджетного рахунка Мінекономіки на рахунок для зарахувань коштів допомоги АТ “Ощадбанк”, відкритий на підставі договору про виплату допомоги в рамках Програми “єПідтримка”, що укладається між Мінекономіки та АТ “Ощадбанк” (далі — рахунок АТ “Ощадбанк”).

АТ “Ощадбанк” в установленому порядку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання коштів перераховує їх на поточні рахунки із спеціальним режимом використання отримувачів допомоги, відкриті в одному з банків України, з яким Мінцифри укладено відповідний договір (далі — поточні рахунки), згідно з наданим Реєстром.

9. У разі невикористання протягом чотирьох місяців з дати зарахування допомоги або використання допомоги не в повному обсязі поточний рахунок закривається банком (без заяви отримувача допомоги), а невикористані кошти протягом трьох операційних днів після завершення цього строку повертаються банками на рахунок АТ “Ощадбанк” з обов’язковим зазначенням реквізитів рахунка, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача допомоги та підстави повернення коштів.

АТ “Ощадбанк” протягом трьох операційних днів з дня повернення коштів на рахунок АТ “Ощадбанк” перераховує кошти на небюджетний рахунок Мінекономіки.

10. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань у Казначействі та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

12. Невикористані кошти для надання отримувачам допомоги, які обліковуються на небюджетному рахунку Мінекономіки після завершення дії Програми “єПідтримка”, перераховуються на реєстраційний рахунок загального фонду державного бюджету Мінекономіки з подальшим їх поверненням до загального фонду державного бюджету.

13. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюється Мінекономіки.

14. АТ “Ощадбанк” щоденно, крім вихідних та святкових днів, подає інформацію про перерахування отримувачам допомоги, а також про повернення невикористаної допомоги, в якій містяться такі відомості:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

поточний рахунок (за стандартом IBAN);

сума перерахованої допомоги та/або поверненої невикористаної допомоги із зазначенням причини повернення.

АТ “Ощадбанк” подає Мінцифри інформацію з використанням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи АТ “Ощадбанк” за допомогою програмно-технічних засобів Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України для подальшої її передачі Мінекономіки.

15. Мінекономіки за інформацією Мінцифри та АТ “Ощадбанк” інформує щомісяця до 5 числа Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінет Міністрів України та Мінфін про використання бюджетних коштів.

https://e-aid.diia.gov.ua/
 
Останнє редагування модератором:

IvaLen

Активный пользователь
Реєстрація
16.02.21
Місто
Киев
В Гугл пей добавляется только из приложения моно. Просто вбить номер и добавить карту не проходит.. чтоб добавить карту бабушки надо снести приложение моно на моем телефоне, поставить приложение на мой телефон с номером бабушки, и потом переходом в Гугл пей добавить карту? А потом вернуть все назад? У нее нет нфс в телефоне. Ждёт когда лекарства можно будет купить..
зачем усложнять? Просто оплатите на сайте аптеки по реквизитам карты, когда будет доступна такая оплата.
Там где хорошие цены, на таблетках уа, нет оплаты онлайн
 

tolnaz

Активный пользователь
Реєстрація
29.03.10
Місто
Київ
Телефон
Samsung M12 (Life, Lyca)
  • Like
Реакції: idea

AlexDVS

Читатель
Реєстрація
16.11.10
Місто
Харьков
Телефон
Samsung Galaxy М12
Там где хорошие цены, на таблетках уа, нет оплаты онлайн
В Аптеке Низких Цен хорошие цены и есть онлайн оплата
А також аптека 911
У нас в Харькове о 911 врачи отзываются не очень хорошо. По непроверенным данным, подделками балуются
 

Stigmated

Активный пользователь
Реєстрація
14.03.14
Місто
Мирноград
Телефон
Redmi Note 8T 4/64
Там где хорошие цены, на таблетках уа, нет оплаты онлайн
В Аптеке Низких Цен хорошие цены и есть онлайн оплата
А також аптека 911
У нас в Харькове о 911 врачи отзываются не очень хорошо. По непроверенным данным, подделками балуются
А может врачам просто "занесли" из другой аптеки? :D
 

Sanyok77

Известный пользователь
Реєстрація
30.03.10
Місто
Миколаїв,0512
Телефон
Redmi 5Plus,Redmi Note8T
Она, бедняга, расстроилась, хотела на лекарства потратить.
А как бы ещё расстроилась, когда узнала, что на лекарства пока нет возможности тратить эту 1000 :)
Это мне напоминает Приват и его приснопамятный Бонус+.
Так же и тут - это не 1000 грн., это фантики. Которые ВРЕМЕННО можно ГДЕ-ТО потратить, но не везде, и обналичить их никак нельзя.
 
Останнє редагування:

dirka

like.no.other
Реєстрація
14.08.08
Місто
Днепр
Она, бедняга, расстроилась, хотела на лекарства потратить.
А как бы ещё расстроилась, когда узнала, что на лекарства пока нет возможности тратить эту 1000 :)
Это мне напоминает Приват и его приснопамятный Бонус+.
Так же и тут- это не 1000 грн., это фантики. Которые ВРЕМЕННО можно ГДЕ-ТО потратить, но не везде, и обналичить их никак нельзя.
Дарю лайфхак как обналичить 1000 грн., с минимальной потерей. Это продать билеты в Мультиплекс со скидкой 50 грн., + подарок попкорн.
А где будешь продавать или менять, это уже ищи сам :)
 

Kritik

Имею мнение...
Реєстрація
21.09.08
Місто
Одесса
Это такие огромные деньги? Глядя на то, как раздаётся пластик налево и направо, думаю, что не так дорого.
Посмотри, пластик в большинстве банков стараются выпустить на долгий срок (по-моему, Sanyok77 где-то приводил сравнение). А тут - всего четыре месяца. Траты на выпуск пластика просто не отобьются.
 

allaliu

Известный пользователь
Реєстрація
15.04.12
Місто
Чернигов
Это такие огромные деньги? Глядя на то, как раздаётся пластик налево и направо, думаю, что не так дорого.
Траты на выпуск пластика просто не отобьются.
Может и так, но как быть пожилым людям, которые не имеют смартфона, или умеют только звонить с него? Этот момент не продуман, к сожалению.
 

Maxxx

Еплодрочер)
Реєстрація
01.12.08
Місто
Київ
Телефон
iPhone XS Max
Если выдавать пластик, очереди к операторам в отделениях Привата увеличатся в несколько раз, учитывая, что они и так всегда есть, и часто немаленькие..
 

Карманник

антиолимпиец
Реєстрація
07.11.07
Місто
Киев
Это такие огромные деньги? Глядя на то, как раздаётся пластик налево и направо, думаю, что не так дорого.
Траты на выпуск пластика просто не отобьются.
Может и так, но как быть пожилым людям, которые не имеют смартфона, или умеют только звонить с него? Этот момент не продуман, к сожалению.
В вашем случае не выполняется условие про ДИЯ, про какой пластик вы сейчас плачетесь?
 

Kritik

Имею мнение...
Реєстрація
21.09.08
Місто
Одесса
Продуман - пожилых вообще в расчет не брали. Надо поддержать виды бизнеса, которые пожилым условно неинтересны. И бесконтактные платежи (в идеале вообще интернет платежи), чтобы распространение вируса минимизировать.
 

allaliu

Известный пользователь
Реєстрація
15.04.12
Місто
Чернигов
Это такие огромные деньги? Глядя на то, как раздаётся пластик налево и направо, думаю, что не так дорого.
Траты на выпуск пластика просто не отобьются.
Может и так, но как быть пожилым людям, которые не имеют смартфона, или умеют только звонить с него? Этот момент не продуман, к сожалению.
В вашем случае не выполняется условие про ДИЯ, про какой пластик вы сейчас плачетесь?
В моем случае, выполняется условие вакцинации. Этого должно быть достаточно для получения 1000. Так понятно?
 

Maxxx

Еплодрочер)
Реєстрація
01.12.08
Місто
Київ
Телефон
iPhone XS Max

Карманник

антиолимпиец
Реєстрація
07.11.07
Місто
Киев
не выполняется условие про ДИЯ
Можно легко переложить это на банк - пенс приходит к оператору, та пробивает его вакцины по базе и выдает карточку со штукой, но будет трешак в отделениях.
Что за холивар. Ваши предложения отправляйте сами-знаете-кому (Зеленскому).
Женщина требует выдать ей пластик, но она не понимает бизнесовую составляющую.
Закон никого ни к чему не обязывет. Каждый бизнес сам считает свой профит и где он может заработать.
 

monter

Порохобот
Реєстрація
22.07.09
Місто
Черкаси
Телефон
Redmi Note 7
Ви дивитесь на цю тисячу, як на 10 гіг, які оператор дає по акції. Він їх дає і завідомо знає і хоче, щоб ви їх витратили. Але це не аналогічна ситуація з 1000: чим більше людей Не Зможуть її використати, тим краще (дивіденди у вигляді покращення рейтингу влада з цієї ситуації вже отримала і більше тут не вижмеш), буде краще, якщо гроші максимально повернуться до і так не супер наповненого бюджету.
 

Sanyok77

Известный пользователь
Реєстрація
30.03.10
Місто
Миколаїв,0512
Телефон
Redmi 5Plus,Redmi Note8T
Это такие огромные деньги? Глядя на то, как раздаётся пластик налево и направо, думаю, что не так дорого.
Посмотри, пластик в большинстве банков стараются выпустить на долгий срок (по-моему, Sanyok77 где-то приводил сравнение). А тут - всего четыре месяца. Траты на выпуск пластика просто не отобьются.
Да, тут этот счёт только на 4 месяца.
А банки выпускают пластик надолго. Ну стараются выпускать.
Вот мой личный опыт:
monobank - в конце июня получил чёрную карту со сроком действия 08/24. В декабре 2019 года получил белую со сроком 11/24.
А-Банк: в декабре 2020 года получил Зелёную (06/27) и Жёлтую (07/27).
Forward - в июне-июле получил карты со сроками 09/25 (пенс.), 02/26 (кредитка), 03/26 (серая КОКО).
Альфа-банк: в сентябре 2021 дали Хамелеон со сроком 09/26. Вчера получил White (VISA) со сроком 01/25.
 
Зверху